با دستور رئیس جمهور قیمت‌گذاری نان به استان‌ها واگذار شده است

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

با دستور رئیس جمهور قیمت‌گذاری نان به استان‌ها واگذار شده است.

‍‍‍‍فاطمی امین وزیر صمت با اشاره به واگذاری قیمت گذاری نان به استان ها گفت: با دستور رییس‌جمهور قیمت‌گذاری برخی اقلامی که در سراسر کشور به یک قیمت تولید نمی‌شوند، به استان‌ها واگذار می‌شود.