پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

غریب آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه: تا دو ماه دیگر کیفرخواست پرونده عاملان ترور شهید سلیمانی برای تشکیل دادگاه به دادگستری تهران ارسال خواهد شد.

یک پرونده قضایی در عراق به عنوان کشور وقوع جرم تشکیل‌شده و در دادسرای امور بین‌الملل دادستانی عمومی و انقلاب تهران نیز پرونده کیفری دیگری تشکیل‌شده است و دو کشور نیز کمیته تحقیق مشترکی را برای رسیدگی به این جنایت تشکیل داده‌اند.

دو نشست مشترک حقوقی میان ایران و عراق در بغداد و تهران برگزار شده است.

پس از نشست سوم که در بهمن‌ماه برنامه ریزی شده در بغداد برگزار شود، کیفرخواست پرونده برای دادگستری تهران ارسال خواهد شد.