انتخاب | خاطرات آیت الله هاشمی: دکتر [حسن] روحانى، [دبیر شورای عالی امنیت ملی] آمد. درباره مسایل قتل‌هاى اخیر مذاکره شد. آقاى خاتمى، [رییس‌جمهور]، با ایشان هم مشورت کرده است. ایشان موافق نیست که خبر قاتل بودن افراد اطلاعاتى اعلان شود؛ گرچه تنبیه شدن را قبول دارد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

خاطرات روزنوشت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۷، هرشب در «انتخاب» منتشر می‌‌شود. پیشتر، خاطرات ایشان از سال ۵۸ تا ۷۶ در سرویس تاریخ «انتخاب» به صورت روزانه پوشش داده شده است.

کمیسیون زیربنایى [و امور تولیدی] جلسه داشت. سیاست‌هاى کلى منابع طبیعى مورد بررسى است. بحث در کلیات بود. آقاى [بیژن نامدار] زنگنه، [وزیر نفت]، بعد از جلسه ماند و گفت، بنا دارد فردى را به عنوان مدیرعامل شرکت نفت تعیین کند؛ تاکنون خود وزیر این مسئولیت را به عهده مى‌گرفته؛ تأییدکردم. راجع به فروش نفت، صحبت ناتمام شد.

دکتر [حسن] روحانى، [دبیر شورای عالی امنیت ملی] آمد. دربارة مسایل قتل‌هاى اخیر مذاکره شد. آقاى خاتمى، [رییس‌جمهور]، با ایشان هم مشورت کرده است. ایشان موافق نیست که خبر قاتل بودن افراد اطلاعاتى اعلان شود؛ گرچه تنبیه شدن را قبول دارد.

دربارة بودجه مرکز تحقیقات [استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام] و انتخابات شوراها و دربارة اوضاع کشور و تضعیف رهبرى هم مذاکره شد و هر دو اظهار نگرانى کردیم. گفت، خیلى‌ها منتظرندکه اقدامى بکنید و نمونه اظهارات نمایندگان مجلس و آقاى ناطق [نوری، رییس مجلس] و آقاى [علی] لاریجانى، [رییس سازمان صدا وسیما] را نقل کرد. تا عصر کارها را انجام دادم و به خانه آمدم.