افزایش قیمت بنزین در بودجه 1401 منتفی است؟

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس: نه مجلس و نه دولت قصد افزایش بنزین را در سال آینده ندارد و این موضوع در بودجه 1401 منتفی است.

طرح آزمایشی سهمیه بنزین قراراست بصورت آزمایشی در کیش و قشم اجرا می شود و احتمال دارد با توجه به نتایج آن این طرح اجرا نشود.

طرح آزمایشی سهمیه بنزین را دانشگاهیان به دولت ارائه کرده است و تاکنون هم اجرا نشده است و مجلس و دولت هر طرحی که منافع مردم را تهدید و موجب نارضایتی آنها شود اجرا نمی کند.