ماجرای آتش‌سوزی مدرسه «کرم بست» کرمانشاه؛ خبرسازی رسانه‌های معاند دروغ بود. ویدئو را مشاهده نمائید.