نورنیوز/ دلیل عدم انتفاع کشور از برجام نبود تضامین لازم برای تعهدپذیری طرف مقابل بود، لذا پیچیدگی دور جدید مذاکرات وین علاوه بر اختلافات جدی در پیش نویس های هسته ای و تحریم، مربوط به طراحی راهکارهای عملی برای راستی‌آزمایی و تضامین شروط اصلی ایران در مذاکرات وین برای دستیابی به توافق قابل اتکاء و پایدار است.