اواسط تابستان سال 99 نزاع دسته جمعی مقابل یکی از رستوران های قرچک ورامین رخ داد که در این حادثه جوان 40 ساله ای به نام اکبر برقی به ضرب چاقو به قتل رسید.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

اواسط تابستان سال 99 نزاع دسته جمعی مقابل یکی از رستوران های قرچک ورامین رخ داد که در این حادثه جوان 40 ساله ای به نام اکبر برقی به ضرب چاقو به قتل رسید.

رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیسی و قضایی قرار گرفت و با بازبینی دوربین های مدار بسته رستوران و انجام تحقیقات از شاهدین و حاضران در محل،عوامل درگیری و عامل قتل شناسایی و دستگیر شدند.

با طی روال قانونی پرونده و صدور کیفرخواست از سوی دادسرای جنایی ورامین، پرونده برای رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد و متهمان برای دفاع از خود پای میز محاکمه رفتند.

قتل اکبر برقی مقابل رستوران در قرچک ورامین

در ابتدای جلسه رسیدگی کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرا قرائت شد که مطابق آن جوانی به نام امین به مباشرت در قتل عمدی و شرب خمر متهم است.همچنین دو نفر از دوستان امین هم متهم به شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل و شرب خمر هستند.

فرزندان اکبر به عنوان اولیای دم پرونده تقاضای خود مبنی بر قصاص متهم را در دادگاه مطرح کردند و سپس نوبت به دفاع متهمان رسید.

یکی از شرکت کنندگان در نزاع گفت:«اتهامم را قبول ندارم.من در درگیری حضور داشتم اما مشارکت نداشتم.در دستم هم فقط یک سیخ بود نه چاقو.»

یکی دیگر از شرکت کنندگان نیز ادعا کرد که در درگیری فقط نقش میانجی برای تمام کردن قائله را داشته است.

سپس امین در جایگاه حاضر شد و در دفاع از خود گفت:«اتهام را می پذیرم و قبول دارم که اکبر با ضربه ای که از سوی من وارد شد به قتل رسید اما من در صحنه درگیری تنها برای دفاع از خودم مجبور به ضربه زدن شدم.»

متهم در توضیح حادثه منجر به قتل گفت:«آن شب من و دوستانم در جمع دوستانه مشروب خورده بودیم و بعد می خواستیم برای صرف شام به یک رستوران برویم.دوستانم از ماشین پیاده شدند و من رفتم ماشین را پارک کردم.زمانی که برگشتم درگیری بین آنها و اکبر آغاز شده بود.ظاهرا از قبل چند بار با پسر 18 ساله اکبر کل کل و درگیری داشتند.آن شب اتفاقی اکبر را در رستوران دیده بودند و اکبر به هواخواهی از فرزند خود با آنها درگیر شده بود و برای یکدیگر چاقو کشیده بودند.زمانی که من سر رسیدم اکبر با شیشه ایستک ضربه ای به سر یکی از دوستانم زد و بعد با چاقو به سمت من حمله کرد.

من اصلا نمی دانستم چه اتفاقی افتاده و گفتم عمو اکبر چه شده؟ که همان لحظه با چاقو ضربه ای روی دست من زد و دوباره چاقو را بالا برد و این بار ضربه ای به بازوی چپ من زد.یکدفعه دیدم دوست اکبر از داخل کبابی یک قمه بزرگ به دست او داد.من به سمت پیاده رو فرار کردم.دو تا از دوستانش با سیخ کبابی به من حمله کردند و ضربه ای به گردن من زدند.من هم ضربه ای با چاقو به اکبر زدم و اصلا نفهمیدم به کدام قسمت بدنش خورد اما برگشتم و نگاه کردم دیدم دستش را روی سینه اش گرفته است و متوجه شدم ضربه به سینه اش برخورد کرده است.»

قاضی از متهم پرسید:«اما دوربین های مدار بسته نشان می دهد که تو صندلی ای از داخل رستوران برداشتی و به سمت مقتول پرتاب کردی و درگیری شما از همان موقع شروع شد.»

متهم گفت:«بعد از اینکه به دست من ضربه ای زد،برای اینکه بتوانم فرار کنم صندلی را به سمت او هل دادم.»

قضات دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات متهم و وکلای او برای رسیدگی به پرونده وارد شور شدند.