مراسم رونمایی از کتاب "ایران تایشی" (خاطرات سید عباس عراقچی سفیر ایران در ژاپن) با حضور نویسنده کتاب و علی گلمحمدی استادیار مطالعات ژاپن دانشگاه تهران در نمایشگاه دایمی روزنامه اطلاعات برگزار شد.

"ایران تایشی؛ خاطرات سید عباس عراقچی در ژاپن" رونمایی شد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مراسم رونمایی از کتاب "ایران تایشی" (خاطرات سید عباس عراقچی سفیر ایران در ژاپن) با حضور نویسنده کتاب و علی گلمحمدی استادیار مطالعات ژاپن دانشگاه تهران در نمایشگاه دایمی روزنامه اطلاعات برگزار شد.

سید عباس عراقچی نویسنده کتاب "ایران تایشی" در  سال‌های ۲۰۰۸تا ۲۰۱۱ سفیر ایران در ژاپن بوده است.

"تایشی" در زبان ژاپنی به معنای "سفیر" است و نام کتاب به فارسی یعنی "سفیر ایران.

عراقچی گفت: در این کتاب به مرور خاطراتم در دوره ماموریتم در ژاپن پرداختم البته مرور خاطرات به معنی روزنگاری و صرفا انتقال خاطرات در این کتاب هدف نبوده است. در این کتاب سعی کردم به معرفی ژاپن از زاویه خاطراتم بپردازم.

وی ادامه داد: در کتاب تلاش داشتم خصوصیات اخلاقی و فرهنگی ژاپنی ها را در قالب وقایع و خاطراتی که برایم پیش آمد بیان کنم. البته همه کارها و خاطراتی که داشتم در این دوره طبعا در کتاب نیامده که ضرورت هم نداشت، بلکه بخش هایی که لازم بود در معرفی فرهنگ ژاپن را بیان کردم. سعی کردم با بیان خاطرات بگویم، رفتار دیپلماتیک چه طور باید باشد و شبکه سازی و کار فرهنگی ‌یا آداب دیپلماتیک را با ذکر نمونه بیان کردم که برای خودم اتفاق افتاده بود.  البته در این کتاب به تجربیاتم در سفارت فنلاند هم اشاراتی کردم.

عراقچی ادامه داد: سعی کردم لحن و بیان کتاب جذاب باشد حتی در جاهایی لطیفه ای را هم آوردم یا حتی خاطرات تلخ.

این دیپلمات برجسته با سابقه کشورمان تصریح کرد: ما باید ژاپن را به طور واقعی بشناسیم و در شرایطی که در ایران کار ژاپن شناسی خیلی کم شده است این یک ضرورت است.