سفیران جدید جمهوری فرانسه و پادشاهی مالزی در آغاز ماموریت خود در ایران با وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تقدیم کردند.

دیدار سفیران جدید فرانسه و مالزی با امیرعبداللهیان
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

سفیران جدید جمهوری فرانسه و پادشاهی مالزی در آغاز ماموریت خود در ایران با وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تقدیم کردند.

«نیکولا رش» سفیر جدید جمهوری فرانسه در کشورمان، بعد از ظهر امروز در آغاز ماموریت خود در جمهوری اسلامی ایران با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تقدیم کرد.

همچنین «خیری بن عمر» سفیر جدید پادشاهی مالزی در جمهوری اسلامی ایران، امروز در شروع ماموریت خود با امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم کرد.