روایت برادر شهید حسن طهرانی مقدم از خاطره‌ای مقام معظم رهبری از این شهید را در ویدئو مشاهده کنید.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

روایت برادر شهید حسن طهرانی مقدم از خاطره‌ای مقام معظم رهبری از این شهید را در ویدئو مشاهده کنید.