پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رئیس مجلس خطاب به وزیر بهداشت گفته مهم‌ترین بحث کمبود داروست. گزارش کمیسیون و بررسی‌ها درباره کمبود دارو حاکی از این است که در هماهنگی دستگاه‌ها مشکلاتی وجود دارد.

سال‌هاست که داده‌ها در سامانه تی‌تک وجود دارد. نیازهای ماه‌به‌ماه ما، فصول ما، نوع بیماری و نوع مصرف ما در تجزیه و تحلیل این سامانه وجود دارد که به‌راحتی می‌گوید ما چه چیزی را چه وقتی نیاز داریم. غافل‌گیرشدن در این موضوع پذیرفتنی نیست.