نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی در واکنش به بیانیه‌های اخیر در خصوص اعتصاب سراسری در کشور گفت: ما زمانی حرف از تغییر میزنیم که یک جایگزین قدرتمند دارای برنامه داشته باشیم در حالیکه جریان مخالف نظام جمهوری اسلامی بی برنامه، بسیار پراکنده و سوابق وابستگی و فسادشان اثبات شده است.

محبی نجم‌آبادی: زمانی باید حرف از تغییر بزنیم که یک جایگزین قدرتمند داشته باشیم
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی در واکنش به بیانیه‌های اخیر در خصوص اعتصاب سراسری در کشور گفت: ما زمانی حرف از تغییر میزنیم که یک جایگزین قدرتمند دارای برنامه داشته باشیم در حالیکه جریان مخالف نظام جمهوری اسلامی بی برنامه، بسیار پراکنده و سوابق وابستگی و فسادشان اثبات شده است.

همزمان با فرا رسیدن سومین سالگرد اعتراضات آبان 98، فراخوان‌هایی در فضای مجازی برای اعتصابات ۳ روزه دست به دست میشود.

بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده سبزوار و جغتای در مجلس در این رابطه با بیان اینکه مردم باید هوشیار باشند افزود: فضای رسانه‌ای کشور ناامن است، برخی از رسانه‌ها مدعی شدند که نمایندگان مجلس بیانیه مقابله با معترضین را امضا کردند در حالیکه بین اعتراض و اغتشاش تفاوت بسیاری وجود دارد و نظر مجلس برخورد قاطع با اغتشاشگران و کسانی که قتل و غارت کردند است نه اعتراض‌کنندگان. دروغ‌پردازی برخی رسانه‌ها مجلس را از چشم مردم انداخت.

وی ادامه داد: اگر کسانی معترض هستند زمینه‌ی اعتراض فراهم است کمااینکه پیش از این اتفاقات ۲۰ گروه جلوی مجلس آمده و اعتراض کردند که برخی از آنها به لایحه تبدیل شد.

محبی نجم‌آبادی بیان کرد: شرایط کشور و البته دنیا سخت است اگر  نگاهی به سایر کشورها کنیم متوجه میشویم که شرایط اقتصادی بسیاری از آنها نیز سخت  است.

مجلس گوش شنوا دارد

وی با اشاره به اینکه طی دو ماه اخیر بیش از هزار میلیارد تومان به کشور آسیب زده شد اظهار کرد: مجلس گوش شنوایی دارد پس دلیلی ندارد که مردم طی ۳ روز  به بیرون بیایند زیرا مسئله‌ای حل نمیشود. یک سری از دشمنان این ملت  فقط به فکر تجزیه کشور هستند همانطور که مکالمات برخی از آنها نیز لو رفته است. همین افراد به سمت نابودی ملت ایران میروند ولی اگر عده‌ای نمیخواند این موضوع را بفهمند که دیگر کاری نمیشود کرد.

نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما زمانی حرف از تغییر میزنیم که یک جایگزین قدرتمند دارای برنامه داشته باشیم در حالیکه جریان مخالف نظام جمهوری اسلامی بی برنامه، بسیار پراکنده و سوابق وابستگی و فسادشان اثبات شده است.

در روز روشن سر بسیجی را می‌برند

محبی نجم‌آبادی در پایان گفت: در روز روشن بسیجی را سر میبرند پس درخواست عمومی مردم برخورد با چنین افرادی است زیرا امنیت کشور به خطر افتاده است پس با اغتشاشگران باید برخورد کرد نه با معترضین.