دستگیری اغتشاشگر مرتبط با سرویس‌های جاسوسی در کرمان توسط سپاه را مشاهده نمائید.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

دستگیری اغتشاشگر مرتبط با سرویس‌های جاسوسی در کرمان توسط سپاه را مشاهده نمائید.