مدیرکل آژانس بین‌المللی در اسفند پارسال اطمینان داد تا آژانس مستقل عمل کند اما سه ماه بعد علیه برنامه‌ی هسته‌ای ایران گزارش منفی داد. این اقدامات منجر به صدور قطعنامه علیه کشورمان شد و مقامات ایرانی نیز گروسی را به سیاسی‌کاری متهم کنند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مدیرکل آژانس بین‌المللی در اسفند پارسال اطمینان داد تا آژانس مستقل عمل کند اما سه ماه بعد علیه برنامه‌ی هسته‌ای ایران گزارش منفی داد. این اقدامات منجر به صدور قطعنامه علیه کشورمان شد و مقامات ایرانی نیز گروسی را به سیاسی‌کاری متهم کنند.