بخشی از اظهارات سردار نقدی را در این ویدئو مشاهده کنید.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

بخشی از اظهارات سردار نقدی را در این ویدئو مشاهده کنید.