در پی تیک آبی گرفتن صفحه رییس جمهور در توییتر، صفحه دولت توضیحاتی درباره این اقدام توییتر منتشر کرد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

صفحه توییتر دولت نوشت: با توجه به صفحات متعدد منسوب به رئیس‌جمهور در شبکه‌های اجتماعی خارجی و انتساب مطالب مخدوش، اقداماتی به منظور تشخیص اصالت برای کاربران از ماه ها قبل انجام شد که اخیراً یکی از شبکه‌ها به آن ترتیب اثر داد. | منبع: ایسنا