در حالی که در دانشگاه‌های آمریکا و کانادا خواهان تدریس او بودند و چهره‌ای صاحب‌نظر در مباحث فلسفی بود؛ اما تصمیم گرفت که همنشین جوانان باشد و از آنان مقابل سیل شبهات اعتقادی دفاع کرد. محمد تقی مصباح یزدی، شخصیتی که صراحت در بیان و قاطعیت در مسیر حق از ویژگی‌های او بود.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

در حالی که در دانشگاه‌های آمریکا و کانادا خواهان تدریس او بودند و چهره‌ای صاحب‌نظر در مباحث فلسفی بود؛ اما تصمیم گرفت که همنشین جوانان باشد و از آنان مقابل سیل شبهات اعتقادی دفاع کرد. محمد تقی مصباح یزدی، شخصیتی که صراحت در بیان و قاطعیت در مسیر حق از ویژگی‌های او بود.