سفیر ایران در سازمان ملل نسبت به ماجراجویی نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران به منظور اجرای سیاستهای شرورانه خود در منطقه هشدار داد و گفت که ایران حق مشروع خود را برای پاسخ به هرگونه تهدیدات از سوی رژیم صهیونیستی و دفاع از مردم و منافع امنیت ملی خود، در هر زمانی که تشخیص دهد، محفوظ می دارد.

سفیر ایران در سازمان ملل درباره ماجراجویی رژیم صهیونیستی علیه ایران هشدار داد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

سفیر ایران در سازمان ملل نسبت به ماجراجویی نظامی رژیم صهیونیستی  علیه ایران به منظور اجرای سیاستهای شرورانه خود در منطقه هشدار داد و گفت که ایران حق مشروع خود را برای پاسخ به هرگونه تهدیدات از سوی رژیم صهیونیستی و دفاع از مردم و منافع امنیت ملی خود، در هر زمانی که تشخیص دهد، محفوظ می دارد.

سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل با ارسالی نامه ای به دبیرکل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل به اظهارات جنگ طلبانه اخیر مقامات رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

در این نامه، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت رژیم اسرائیل همچنان به نقض حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران ازطریق تهدید به استفاده از زور علیه ایران ادامه می‌دهد که جدیدترین آنها اظهارات جنگ طلبانه مقامات این رژیم است که آشکارا تهدید به استفاده از زور علیه برنامه‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران کرده اند.

سفیر ایران در نامه مذکور تاکید کرده است که تهدید به توسل به زور درحالی از سوی مقامات این رژیم نامشروع مطرح می گردد که برنامه هسته ای صلح آمیز ایران تحت اقدامات راستی آزمایی، نظارت و شفافیت هسته ای آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده که در تاریخ این آژانس بی سابقه بوده است.

در این نامه همچنین اشاره شده است که این اولین بار نیست که رژیم اسرائیل علیه ایران متوسل به زور شده است، این رژیم قبلاً و آشکارا مسئولیت خود را در قبال عملیات تروریستی و مخرب انجام شده علیه مقامات، دانشمندان، غیرنظامیان و زیرساخت های صلح آمیز هسته ای ایران در داخل خاک ایران در سالهای اخیر پذیرفته است. در واقع، چنین اظهارات جنگ‌افروزی نشان می‌دهد که رژیم اسرائیل مسئول تمامی اعمال جنایتکارانه و تروریستی علیه ایران است و باید عواقب آن را نیز بپذیرد.

در نامه نماینده دائم ایران در سازمان ملل به دبیرکل تاکید شده است که جمهوری اسلامی ایران ضمن هشدار نسبت به ماجراجویی نظامی رژیم اسراییل علیه ایران به منظور اجرای سیاست های شرورانه خود در منطقه، حق مشروع خود را مطابق حقوق بین الملل و منشور ملل متحد برای پاسخ به هرگونه تهدیدات از سوی رژیم صهیونیستی و دفاع از مردم و همچنین منافع امنیت ملی خود، در هر زمانی که تشخیص دهد، محفوظ می دارد.

سفیر ایران در پایان این نامه تصریح کرده است که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید به مسئولیت خود ذیل منشور در حفظ صلح و امنیت بین المللی پایبند بوده و اظهارات جنگ طلبانه و فعالیت های شرورانه رژیم اسرائیل را که تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت بین المللی است، محکوم کند. این رژیم باید مجبور به تبعیت از قوانین بین المللی و کنار گذاشتن نقشه های شوم و خطرناک خود برای منطقه گردد.