معاون عملیات سپاه با بیان اینکه آقای بایدن گوش کن، اینجا کشوری نیست که با عملیات رسانه‌ای ساقط شود، گفت: برای فروپاشی ایران باید از دریای خون گذشت که شما توانایی عبور از آن را ندارید.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

معاون عملیات سپاه با بیان اینکه آقای بایدن گوش کن، اینجا کشوری نیست که با عملیات رسانه‌ای ساقط شود، گفت: برای فروپاشی ایران باید از دریای خون گذشت که شما توانایی عبور از آن را ندارید.