حجت الاسلام علی‌اکبری اظهار داشت: در حوادث اخیر دشمن تلاش کرد تا گسل‌های مذهبی در کشور را فعال کند اما موفق نشد. در کشور اگرچه کم، ولی مساجدی هم داریم که هم جهت با دستگاه کفر عمل می کنند؛ در حوادث اخیر ردپاهایی از این نوع مساجد را دیدیم. دشمن تلاش داشت در بعضی مناطق کشور گسل های مذهبی را فعال کند اما موفق نشدند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

حجت الاسلام علی‌اکبری اظهار داشت: در حوادث اخیر دشمن تلاش کرد تا گسل‌های مذهبی در کشور را فعال کند اما موفق نشد. در کشور اگرچه کم، ولی مساجدی هم داریم که هم جهت با دستگاه کفر عمل می کنند؛ در حوادث اخیر ردپاهایی از این نوع مساجد را دیدیم. دشمن تلاش داشت در بعضی مناطق کشور گسل های مذهبی را فعال کند اما موفق نشدند.