ابراهیم رئیسی: علت افزایش هزینه ها به دلیل حقوق و دستمزد است.

رئیس جمهور: سعی کردیم تکالیف بانک ها را در این بودجه به حداقل برسانیم.
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ابراهیم رئیسی: علت افزایش هزینه ها به دلیل حقوق و دستمزد است.