روایت یک خبرنگار از دیدار مردم آذربایجان شرقی با رهبر انقلاب را در این ویدئو مشاهده نمایید.