نایب رئیسی مجلس دهم، به سیاست حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین انتقاد کرد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نایب رئیسی مجلس دهم، به سیاست حمایت ایران از روسیه در جنگ اوکراین انتقاد کرد.

علی مطهری، نایب رئیسی مجلس دهم نوشت: امروز خودمان در تجاوز روسیه به اوکراین داریم همان کار را انجام می دهیم به این بهانه که آمریکا حامی اوکراین است . سیاست یک بام و دو هوا یعنی این.

دبغدغبق