عباس عبدی نوشت: قیمت ارز نتیجه رفتارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی حکومت است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

عباس عبدی نوشت: قیمت ارز نتیجه رفتارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی حکومت است.

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نوشت:

میگویند خودشان قیمت ارز را افزایش میدهند آیا آگاهانه چنین میکنند؟ موافق نیستم.

ولی قیمت ارز نتیجه رفتارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی حکومت است.

اگر ندانند عملکردشان چنین نتیجه ای دارد به مراتب بدتر از افزایش آگاهانه نرخ ارز است

چون ناآگاهی به معنای تداوم این وضع خواهد بود.