رشیدی کوچی، نماینده مجلس از ثبت استیضاح وزرای صمت و ارتباطات در مجلس خبر داد.

رشیدی کوچی: استیضاح وزرای صمت و ارتباطات را ثبت خواهم کرد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

رشیدی کوچی، نماینده مجلس از ثبت استیضاح وزرای صمت و ارتباطات در مجلس خبر داد.

وی در استوری خود نوشت: استیضاح وزرای صمت و ارتباطات را در ساعات آینده ثبت خواهم کرد.

به هزار دلیل معتقدم بیشترین نارضایتی را این دو وزیر با تصمیمات و اظهار نظرهای خود ایجاد کرده اند.

گرانی افسارگسیخته خودرو و وضعیت خسته کننده اینترنت مهم‌ترین محورهای استیضاح خواهد بود.