مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سفر به تهران و دیدار با مقامات بلند پایه ایران را برای حل‌وفصل مسائل پادمانی مهم ارزیابی کرد.

«گروسی» سفر به ایران را مهم ارزیابی کرد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سفر به تهران و دیدار با مقامات بلند پایه ایران را برای حل‌وفصل مسائل پادمانی مهم ارزیابی کرد.

رافائل گروسی این مطلب را در جمع خبرنگاران مستقر در وین، پس از بازگشت از سفر دو روزه به تهران و دیدار با مقامات کشورمان مطرح کرد.

خبر در حال تکمیل است...