منوچهر متکی به برخی از اظهارنظرهای مطرح شده از سوی تعدادی از افراد و نزدیکان مرحوم شیخ الاسلام مبنی بر احتمال ترور بیولوژیک وی گفت: به عنوان یک شهروند از مسئولان امر درخواست می‌کنیم حتماً این پرونده را بر اساس شواهد احتمالی که وجود دارد، بررسی کنند.

درخواست متکی از مسئولان برای بررسی احتمال ترور بیولوژیک مرحوم شیخ الاسلام
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

منوچهر متکی به برخی از اظهارنظرهای مطرح شده از سوی تعدادی  از افراد و نزدیکان مرحوم شیخ الاسلام مبنی بر احتمال ترور بیولوژیک وی گفت: به عنوان یک شهروند از مسئولان امر درخواست می‌کنیم حتماً این پرونده را بر اساس شواهد احتمالی که وجود دارد، بررسی کنند.

وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران در همایش «دیپلماسی مقاومت: نکوداشت مرحوم حسین شیخ الاسلام » که صبح روز سه شنبه در مرکز مطالعات وزارت امور خارجه با حضور حسین امیرعبداللهیان برگزار شد، با اشاره به جهان‌بینی امام خمینی (ره) و پرورش شاگردانی همچون حاج قاسم سلیمانی و حسین شیخ الاسلام در مکتب بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران گفت : حسین شیخ‌الاسلام دیپلمات انقلابی بود.

وی با بیان اینکه مرحوم  شیخ الاسلام سردار دیپلماسی بود و در  نگاه فکری  او به خوبی دیپلماسی و میدان  در کنار هم قرار گرفته بودند گفت : حسین شیخ الاسلام  در تعبد و تحلیل های  ساده لوحان گم نشد، او  در سال‌های حضور در غرب ،  غرب شناسی را یاد گرفت و وقتی با وقوع  انقلاب به ایران آمد در حوزه آسیای غربی و خاورمیانه فعالیت کرد و خیلی زود به خوبی ارتباطات این دو حوزه به یکدیگر را فهمید.

متکی گفت: مرحوم شیخ الاسلام معتقد بود اگر دیپلمات انقلابی نباشد، دیپلمات نیست.

وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران در بخشی از سخنان خود در این مراسم با اشاره به برخی از اظهارنظرهای مطرح شده از سوی تعدادی  از افراد و نزدیکان مرحوم شیخ الاسلام مبنی بر احتمال ترور بیولوژیک وی گفت: به عنوان یک شهروند از مسئولان امر  درخواست می‌کنیم حتماً این پرونده را بر اساس شواهد احتمالی که وجود دارد، بررسی کنند.

 وی در این ارتباط ادامه داد : به قول  دوست عزیزی، مرحوم  شیخ الاسلام آرزو داشت که پاکیزه برود و پاکیزه هم رفت.