واکنش جالب رهبر انقلاب به درخواست مردم برای دریافت چفیه ایشان را مشاهده نمائید.

واکنش جالب رهبر انقلاب به درخواست مردم برای دریافت چفیه ایشان
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

واکنش جالب رهبر انقلاب به درخواست مردم برای دریافت چفیه ایشان را مشاهده نمائید.