ضد تاکتیک؛ بیانات روز گذشته رهبر انقلاب درباره تغییر تاکتیک دشمن و لزوم به‌روز بودن در مقابل آن.

بیانات رهبر انقلاب درباره تغییر تاکتیک دشمن
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ضد تاکتیک؛ بیانات روز گذشته رهبر انقلاب درباره تغییر تاکتیک دشمن و لزوم به‌روز بودن در مقابل آن.