مدیر کل غرب آسیا وزارت امور خارجه علت عدم حضور وزیر خارجه کشورمان در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای درهند را توضیح داد.

چرا وزیر خارجه در نشست وزرای خارجه سازمان شانگهای در هند حضور ندارد؟
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مدیر کل غرب آسیا وزارت امور خارجه علت عدم حضور وزیر خارجه کشورمان در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای درهند را توضیح داد.

سید رسول موسوی در توییتی نوشت: ازمن می پرسند چرا وزیر خارجه در نشست جاری وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای در هند حضور ندارد؟ پاسخ: درنشست وزرای خارجه فقط اعضاء شرکت میکنند. ایران هنوز عضو ناظراست. طبق روال قراراست در نشست سران سازمان که در تیرماه در دهلی برگزار می‌شود عضویت کامل ایران در سازمان رسما اعلام شود