ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 19 اردیبهشت 1402 با کاهش 370 هزار و 486 تومان به12 میلیون و337 هزار و 4 تومان رسید.

واریز 11 میلیونی به جیب سهام عدالتی ها | ارزش سهام عدالت در بازار امروز رشد کرد؟
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 19 اردیبهشت 1402 با کاهش 370 هزار و 486 تومان به12 میلیون و337 هزار و 4 تومان رسید.

امروز سه شنبه (19 اردیبهشت 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون562 هزار و251 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 12372 واحد کاهش در ارتفاع 2.302.034 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 781.379 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس15066 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8509 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای میدکو،وبملت،فولاد،شپنا،نوری،اخابر و خودرو صورت گرفت و شاخص های آریا، مارون،خاور،انتخاب،بپاس،هرمز،دی بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1310

1168

شگویا 1781 49

شاوان 3035 5

دانا 390 45

بنیرو  562 3

رمپنا 1571 143

اخابر 1308 244

کگل 690 107

حکشتی‌ 1681 80

فولاد 657 2520

فولاژ 1874 48

فخوز 452 116

ساراب 3199 9

ورنا 927 3

حپترو 5238 1

کچاد 728 237

وپست 837 16

مارون 19155 49

شپنا  914 416

شتران 576 2600

شبندر 1270 930

بسویچ 878 9

وبملت 409 305

وبصادر 283 1427

خاور 397 420

وتجارت  255 1822

فایرا 893 32

شراز 2020 4

جم 5966 42

فملی 775 1840

سدشت 4848 8

بفجر 2663 38

وتوصا 1508 12

 شبریز 2015 41

خساپا 374 36

لکما 178 22

بترانس 320 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (19 ادیبهشت 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و337هزار و4 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1310 2292

شگویا 1781 47

شاوان 3035 4

دانا 390 16

بنیرو  562 3

رمپنا 1571 137

اخابر 1308 239

کگل 690 104

حکشتی‌ 1681 78

فولاد 657 2520

فولاژ 1874 73

فخوز 452 296

ساراب 3199 3

ورنا 927 3

حپترو 5238 1

کچاد 728 181

وپست 837 16

مارون 19155 47

شپنا  914 1008

شتران 576 2090

شبندر 1270 912

بسویچ 878 9

وبملت 409 299

وبصادر 283 1400

خودرو 545 47

وتجارت  255 1788

 فایرا 893 31

شراز 2020 4

جم 5966 41

فملی 775 1473

سدشت 4848 8

بفجر

2663

38

وتوصا 1508 12

شبریز 2015 15

خساپا 374 39

لکما 178 22

بترانس 320 3