پنجمین کمیسیون مشترک کنسولی ایران و ایتالیا به ریاست مدیران کل کنسولی دو طرف برگزار شد.

برگزاری کمیسیون مشترک کنسولی ایران و ایتالیا پس از ۶ سال وقفه
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

پنجمین کمیسیون مشترک کنسولی ایران و ایتالیا به ریاست مدیران کل کنسولی دو طرف برگزار شد.  

در این اجلاس که روز چهارشنبه در فضای تفاهم و همکاری برگزار شد، درباره موضوعات کنسولی مورد علاقه از جمله شناسایی گواهینامه‌های رانندگی دو کشور، مسائل مرتبط با افتتاح حساب دانشجویان، روادید آنان، روادید رانندگان ترانزیت، امضای توافقنامه‌های معاضدت قضایی، انتقال محکومین و استرداد مجرمین و همکاریهای پلیسی و همچنین همکاریهای علمی و دانشجویی بحث و تبادل نظر شد.