تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در برنامه حضور گفت: همه مردم شریف ما باید بدانند، اگر خدایی ناکرده یک روزی پایه‌های انقلاب اسلامی در این مملکت تضعیف شود، آن روز، روز تجزیه ایران است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)  در برنامه حضور گفت: همه مردم شریف ما باید بدانند، اگر خدایی ناکرده یک روزی پایه‌های انقلاب اسلامی در این مملکت تضعیف شود، آن روز، روز تجزیه ایران است.