ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 25 اردیبهشت 1402 با افزایش 98 هزار و 695 تومان به13 میلیون و13 هزار و 788تومان رسید.

ارزش سهام عدالت امروز 25 اردیبهشت 1402 | واریزی 11 میلیونی به حساب سهام عدالتی ها
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 25 اردیبهشت 1402 با افزایش 98 هزار و 695 تومان به13 میلیون و13 هزار و 788تومان رسید.

امروز دوشنبه (25 اردیبهشت 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون868 هزار و781 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 15468 واحد افزایش در ارتفاع 2.301.371 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 752.441 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس18126 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8505 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای وامید،میدکو،شتران،حکشتی،وبملت،شبندر و فملی صورت گرفت و شاخص های شگویا،انتخاب،بپاس،ارفع،آریا،صبا،وسپهر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1344

1168

شگویا 1856 49

شاوان 3020 5

دانا 394 45

بنیرو  520 3

رمپنا 1441 143

اخابر 1216 244

کگل 717 107

حکشتی‌ 1720 80

فولاد 668 2520

فولاژ 1880 48

فخوز 454 116

ساراب 3181 9

ورنا 821 3

حپترو 4502 1

کچاد 747 237

وپست 889 16

مارون 19235 49

شپنا  957 416

شتران 599 2600

شبندر 1359 930

بسویچ 807 9

وبملت 430 305

وبصادر 281 1427

خاور 543 420

وتجارت  246 1822

فایرا 910 32

شراز 1989 4

جم 6238 42

فملی 794 1840

سدشت 5100 8

بفجر 2515 38

وتوصا 1300 12

 شبریز 2023 41

خساپا 347 36

لکما 165 22

بترانس 308 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (25 ادیبهشت 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 13 میلیون و13 هزار و788 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1344 2292

شگویا 1856 47

شاوان 3020 4

دانا 394 16

بنیرو  520 3

رمپنا 1441 137

اخابر 1216 239

کگل 717 104

حکشتی‌ 1720 78

فولاد 668 2520

فولاژ 1880 73

فخوز 454 296

ساراب 3181 3

ورنا 821 3

حپترو 4502 1

کچاد 747 181

وپست 889 16

مارون 19235 47

شپنا  957 1008

شتران 599 2090

شبندر 1359 912

بسویچ 807 9

وبملت 430 299

وبصادر 281 1400

خودرو 372 47

وتجارت  246 1788

 فایرا 910 31

شراز 1989 4

جم 6238 41

فملی 794 1473

سدشت 5100 8

بفجر

2515

38

وتوصا 1300 12

شبریز 2023 15

خساپا 347 39

لکما 165 22

بترانس 308 3