روایت رئیس قوه قضاییه از تلاش دشمن برای ۲ قطبی‌سازی در بین مردم و مسئولین را بشنوید.

روایت اژه ای از تلاش دشمن برای ۲ قطبی‌سازی بین مردم و مسئولین