نماینده نزدیک به جبهه پایداری، ضمن ارزیابی عملکرد هیئت رئیسه مجلس طی ۳ سال گذشته گفت: قالیباف صدها نیروی اداری وارد مجلس کرد و رئیس مجلس باید بگوید خروجی مهمانی افطاری‌اش چه بود؟

جلالی: رئیس مجلس بگوید خروجی مهمانی افطاری‌اش چه بود؟
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

نماینده نزدیک به جبهه پایداری، ضمن ارزیابی عملکرد هیئت رئیسه مجلس طی ۳ سال گذشته گفت: قالیباف صدها نیروی اداری وارد مجلس کرد و رئیس مجلس باید بگوید خروجی مهمانی افطاری‌اش چه بود؟

حسین جلالی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری،  ضمن ارزیابی عملکرد هیئت رئیسه مجلس طی ۳ سال گذشته گفت: هیئت رئیسه مجلس سال به سال نسبت به گذشته تنزل پیدا کرده و ارتقا نداشته است.

مهمترین بخش های این گفت و گو را در ادامه می خوانید:

مدیریت قالیباف در مجلس حرکت جدیدی را در سال چهارم به وجود نخواهد آورد و همان روزمرگی و اداره سنتی مجلس ادامه پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد در دوره ریاست قالیباف در مجلس وجهه انقلابی‌گری و جهادی که همراه با نوآوری و شکوفایی باشد از سطح پایینی برخوردار بود. لذا لازم و ضروری است که در سال چهارم تحولی در هیئت رئیسه مجلس صورت بگیرد.

برای تحول در هیئت رئیسه مجلس لازم است که شخص رئیس مجلس فضا را باز کند و فرصتی برای افراد صاحب ایده و طراح فراهم شود.

قالیباف صدها نیروی اداری وارد مجلس کرد و رئیس مجلس باید بگوید خروجی مهمانی افطاری‌اش چه بود؟