حمایت سلمان رشدی از اغتشاشات در ایران در اولین مصاحبه ویدئویی پس از نجات از سوءقصد به وی.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

حمایت سلمان رشدی از اغتشاشات در ایران در اولین مصاحبه ویدئویی پس از نجات از سوءقصد به وی.