یکی از فرماندهان طالبان به علت اظهاراتش علیه ایران، برکنار شد.

عصر ایران: فرمانده طالبان که ایران را تهدید کرد، برکنار شد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

یکی از فرماندهان طالبان به علت اظهاراتش علیه ایران، برکنار شد.

عصر ایران نوشت: عبدالحمید خراسانی، یکی از فرماندهان طالبان به علت اظهاراتش علیه ایران، برکنار شد.