ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 2 خرداد 1402 به13 میلیون و96 هزار و 8 تومان رسید.

ارزش سهام عدالت در بازار امروز | واریزی جدید به حساب سهام عدالتی ها
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 2 خرداد 1402 به13 میلیون و96 هزار و 8 تومان رسید.

امروز سه شنبه (2 خرداد 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون 958 هزار و496 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با12293 واحد افزایش در ارتفاع 2.330.799 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 791.142 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس12580 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8592 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای اخابر،فملی،فولاد،میدکو،ومعادن،وکغدیر،فارس صورت گرفت و شاخص های خاور،دی،آریا،فرابورس،غصینو،تجلی و زاگرس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1338

1168

شگویا 1999 49

شاوان 2995 5

دانا 419 45

بنیرو  550 3

رمپنا 1517 143

اخابر 1401 244

کگل 697 107

حکشتی‌ 1785 80

فولاد 637 2520

فولاژ 1981 48

فخوز 432 116

ساراب 3288 9

ورنا 855 3

حپترو 5717 1

کچاد 728 237

وپست 995 16

مارون 19185 49

شپنا  953 416

شتران 592 2600

شبندر 1395 930

بسویچ 817 9

وبملت 512 305

وبصادر 301 1427

خاور 592 420

وتجارت  292 1822

فایرا 916 32

شراز 1850 4

جم 6141 42

فملی 773 1840

سدشت 4816 8

بفجر 2527 38

وتوصا 1337 12

 شبریز 1955 41

خساپا 339 36

لکما 153 22

بترانس 321 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (2 خرداد 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 13 میلیون و96 هزار و8 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1338 2292

شگویا 1999 47

شاوان 2995 4

دانا 419 16

بنیرو  550 3

رمپنا 1517 137

اخابر 1401 239

کگل 697 104

حکشتی‌ 1785 78

فولاد 637 2520

فولاژ 1981 73

فخوز 432 296

ساراب 3288 3

ورنا 855 3

حپترو 5717 1

کچاد 728 181

وپست 995 16

مارون 19185 47

شپنا  953 1008

شتران 592 2090

شبندر 1395 912

بسویچ 817 9

وبملت 512 299

وبصادر 301 1400

خودرو 375 47

وتجارت  292 1788

 فایرا 916 31

شراز 1850 4

جم 6141 41

فملی 773 1473

سدشت 4816 8

بفجر

2527

38

وتوصا 1337 12

شبریز 1955 15

خساپا 339 39

لکما 153 22

بترانس 321 3