ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 7 خرداد 1402 با کاهش 220 هزار و 219 تومان به12 میلیون و852 هزار و999 تومان رسید.

ارزش سهام عدالت امروز 7 خرداد | واریزی جدید به حساب سهام عدالتی ها
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 7 خرداد 1402 با کاهش 220 هزار و 219 تومان به12 میلیون و852 هزار و999 تومان رسید.

امروز یکشنبه (7 خرداد 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون 686 هزار و652 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با54198 واحد کاهش در ارتفاع 2.257.022 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 754.423 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس10047 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8316 هزار میلیارد تومان قرار داد. 

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،کچاد،میدکو،شستا،نوری،تاپیکو و خودرو صورت گرفت و شاخص های وسپهر،شگویا،آریا،زاگرس،انتخاب،هرمز و فغدیر بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1345

1168

شگویا 1726 49

شاوان 2890 5

دانا 462 45

بنیرو  501 3

رمپنا 1419 143

اخابر 1270 244

کگل 666 107

حکشتی‌ 1790 80

فولاد 613 2520

فولاژ 1899 48

فخوز 414 116

ساراب 3343 9

ورنا 781 3

حپترو 5654 1

کچاد 677 237

وپست 936 16

مارون 19235 49

شپنا  951 416

شتران 580 2600

شبندر 1402 930

بسویچ 850 9

وبملت 482 305

وبصادر 280 1427

خاور 569 420

وتجارت  283 1822

فایرا 908 32

شراز 1764 4

جم 6098 42

فملی 751 1840

سدشت 4614 8

بفجر 2475 38

وتوصا 1163 12

 شبریز 1861 41

خساپا 315 36

لکما 153 22

بترانس 287 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (7 خرداد 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و852هزار و999 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1345 2292

شگویا 1726 47

شاوان 2890 4

دانا 462 16

بنیرو  501 3

رمپنا 1419 137

اخابر 1270 239

کگل 666 104

حکشتی‌ 1790 78

فولاد 613 2520

فولاژ 1899 73

فخوز 414 296

ساراب 3343 3

ورنا 781 3

حپترو 5654 1

کچاد 677 181

وپست 936 16

مارون 19235 47

شپنا  951 1008

شتران 580 2090

شبندر 1402 912

بسویچ 850 9

وبملت 482 299

وبصادر 280 1400

خودرو 348 47

وتجارت  283 1788

 فایرا 908 31

شراز 1764 4

جم 6098 41

فملی 751 1473

سدشت 4614 8

بفجر

2475

38

وتوصا 1163 12

شبریز 1861 15

خساپا 315 39

لکما 153 22

بترانس 287 3