قیمت جدید انواع گوشت قرمز داخلی و وارداتی در میادین اعلام شد

قیمت جدید گوشت قرمز اعلام شد | قیمت گوشت گوساله و گوسفندی کیلویی چند؟
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

قیمت جدید انواع گوشت قرمز داخلی و وارداتی در میادین اعلام شد

سازمان میادین میوه و تره بار قیمت جدید انواع گوشت گوسفندی و گوساله تازه داخلی و وارداتی را اعلام کرد. در این نرخنامه گران‌ترین گوشت، فیله گوساله تنظیم بازار داخلی با قیمت هر کیلوگرم ۳۹۵ هزار و ۲۵۰ تومان و ارزان‌ترین گوشت، دنده گوساله تنظیم بازار داخلی با قیمت هر کیلوگرم ۲۰ هزار تومان است.

بر اساس آخرین نرخنامه سازمان میادین میوه وتره بار در انواع گوشت گوسفندی، هر کیلوگرم راسته با استخوان بسته‌بندی در محل تنظیم بازار وارداتی با قیمت ۲۷۱ هزار و ۱۰۰ تومان بسته‌بندی شرکتی تنظیم بازار وارداتی ۲۵۵ هزار تومان بسته‌بندی شرکتی تنظیم بازار داخلی ۳۱۰ هزار تومان، هر کیلوگرم سردست با ماهیچه بسته‌بندی در محل تنظیم بازار وارداتی ۲۷۵ هزار و ۸۰۰ تومان، هر کیلوگرم کف دست با ماهیچه بسته‌بندی در محل تنظیم بازار وارداتی ۳۰۲ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی تنظیم بازار وارداتی ۳۲۲ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی تنظیم بازار داخلی ۳۹۰ هزار تومان، هر کیلوگرم کف دست بدون ماهیچه بسته‌بندی در محل تنظیم بازار وارداتی ۲۹۳ هزار تومان، هر کیلوگرم قلوه گاه بی‌استخوان بسته‌بندی در محل تنظیم بازار وارداتی ۱۹۰ هزار و ۷۰۰ تومان بسته‌بندی شرکتی تنظیم بازار وارداتی ۱۹۵ هزار تومان بسته‌بندی شرکتی تنظیم بازار داخلی ۲۴۰ هزار تومان، هر کیلوگرم گردن بسته‌بندی در محل تنظیم بازار وارداتی ۲۴۸ هزار تومان بسته‌بندی شرکتی تنظیم بازار وارداتی ۲۱۵ هزار تومان بسته‌بندی شرکتی تنظیم بازار داخلی ۲۶۵ هزار تومان، هر کیلوگرم ماهیچه بسته‌بندی در محل تنظیم بازار وارداتی ۳۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان، هر کیلوگرم سردست بدون ماهیچه بسته‌بندی در محل تنظیم بازار وارداتی ۲۵۹ هزار ۹۳۰ تومان، هر کیلوگرم شقه کامل بسته‌بندی در محل تنظیم بازار وارداتی ۲۵۵ هزار و ۵۰۰ تومان، هر کیلوگرم مخلوط بسته‌بندی شرکتی تنظیم بازار وارداتی ۲۴۷ هزار تومان بسته‌بندی شرکتی تنظیم بازار داخلی ۳۱۶ هزار تومان، هر کیلوگرم ماهیچه بسته‌بندی در محل تنظیم بازار وارداتی ۳۳۶ هزار و ۶۰۰ تومان و بسته‌بندی در محل تنظیم بازار داخلی ۳۶۰ هزار تومان، هر کیلوگرم دنده بسته‌بندی در محل تنظیم بازار وارداتی ۴۵ هزار تومان و بسته‌بندی در محل تنظیم بازار داخلی ۴۹ هزار تومان در میادین عرضه می‌شود.

در گوشت گوساله نیز هر کیلوگرم راسته بدون استخوان بسته‌بندی شرکتی تنظیم بازار وارداتی با قیمت ۲۲۰ هزار تومان بسته‌بندی شرکتی تنظیم بازار داخلی ۲۹۹ هزار تومان هر کیلوگرم ران بسته‌بندی شرکتی تنظیم بازار وارداتی ۲۲۰ هزار تومان بسته‌بندی شرکتی تنظیم بازار داخلی ۲۹۹ هزار تومان، هر کیلوگرم سردست پاک کرده بسته‌بندی شرکتی تنظیم بازار وارداتی ۲۲۰ هزار تومان بسته‌بندی شرکتی تنظیم بازار داخلی ۲۹۹ هزار تومان، هر کیلوگرم گردن بسته‌بندی شرکتی تنظیم بازار داخلی ۲۹۹ هزار تومان، هر کیلوگرم دم بسته‌بندی در محل تنظیم بازار داخلی ۱۵۹ هزار و ۷۵۰ تومان، هر کیلوگرم دنده بسته‌بندی در محل تنظیم بازار داخلی ۲۰ هزار تومان، هر کیلوگرم مخلوط بسته‌بندی شرکتی تنظیم بازار وارداتی ۱۹۷ هزار تومان بسته‌بندی شرکتی تنظیم بازار داخلی ۲۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان، هر کیلوگرم فیله بسته‌بندی در محل تنظیم بازار داخلی ۳۹۵ هزار و ۲۵۰ تومان، هر کیلوگرم چرخکرده تازه بسته‌بندی شرکتی تنظیم بازار وارداتی ۱۷۵ هزار تومان و بسته‌بندی شرکتی تنظیم بازار داخلی ۲۴۸ هزار تومان در میادین عرضه می‌شود.

همچنین قیمت هر کیلوگرم چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفندی در میادین میوه و تره بار بسته‌بندی شرکتی تنظیم بازار داخلی ۲۹۵ هزار و ۵۰۰ تومان است.