احمد مسجد جامعی وزیر اسبق ارشاد در برنامه حضور گفت: مقدس‌ها آخوند خودشان را داشتند و روشنفکران آخوند خودشان را داشتند. اهل حکمت، آخوند خودشان را داشتند و انقلابی‌ها، اهل کتاب و مطالعه هم آخوند خودشان را داشتند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

احمد مسجد جامعی وزیر اسبق ارشاد در برنامه حضور گفت: مقدس‌ها آخوند خودشان را داشتند و روشنفکران آخوند خودشان را داشتند. اهل حکمت، آخوند خودشان را داشتند و انقلابی‌ها، اهل کتاب و مطالعه هم آخوند خودشان را داشتند.

اختلاف نظر در آراء و مجتهدات و گفته‌ها وجود داشت. و خیلی هم مثبت بود. به راحتی هم گفته نمی‌شد که کسی را کنار بگذارید