ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 31 خرداد 1402 به 12 میلیون و413 هزار و489 تومان رسید.

سهام عدالتی ها حسابشان را چک کنند | ارزش سهام عدالت امروز 31 خرداد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 31 خرداد 1402 به 12 میلیون و413 هزار و489 تومان رسید.

امروز چهارشنبه (31 خرداد 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون 164 هزار و719 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 6939 واحد افزایش در ارتفاع 2.173.884 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 746.134 واحدی قرار گرفته است.

 ارزش معاملات امروز بازار بورس 4615 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7988 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای کگل،فملی،فارس،بوعلی،شستا،شبندر و نوری صورت گرفت و شاخص های فجهان،کگهر،وسپهر،آریا،شرانل،فغدیر و دی بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1388

1168

شگویا 1528 49

شاوان 2875 5

دانا 464 45

بنیرو  437 3

رمپنا 1345 143

اخابر 1189 244

کگل 697 107

حکشتی‌ 1688 80

فولاد 566 2520

فولاژ 1829 48

فخوز 377 116

ساراب 3291 9

ورنا 723 3

حپترو 5717 1

کچاد 699 237

وپست 892 16

مارون 19165 49

شپنا  881 416

شتران 525 2600

شبندر 1363 930

بسویچ 438 9

وبملت 526 305

وبصادر 247 1427

خاور 497 420

وتجارت  288 1822

فایرا 872 32

شراز 1742 4

جم 5774 42

فملی 698 1840

سدشت 4740 8

بفجر 2414 38

وتوصا 148 12

 شبریز 1644 41

خساپا 287 36

لکما 204 22

بترانس 301 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (31 خرداد 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و413 هزار و489 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1388 2292

شگویا 1528 47

شاوان 2875 4

دانا 464 16

بنیرو  437 3

رمپنا 1345 137

اخابر 1189 239

کگل 697 104

حکشتی‌ 1688 78

فولاد 566 2520

فولاژ 1829 73

فخوز 377 296

ساراب 3291 3

ورنا 723 3

حپترو 5717 1

کچاد 699 181

وپست 892 16

مارون 19165 47

شپنا  881 1008

شتران 525 2090

شبندر 1363 912

بسویچ 438 9

وبملت 526 299

وبصادر 247 1400

خودرو 318 47

وتجارت  288 1788

 فایرا 872 31

شراز 1742 4

جم 5774 41

فملی 698 1473

سدشت 4740 8

بفجر

2414

38

وتوصا 148 12

شبریز 1644 15

خساپا 287 39

لکما 204 22

بترانس 301 3