عطاءالله مهاجرانی فعال سیاسی با انتشار ویدئویی در صفحه توئیتر خود درباره وضعیت منافقین نوشت: فرد عاقلی در کمپ اشرف ٣ نبود که بگوید: نبایست با پلیس دست به یقه شد!؟

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

عطاءالله مهاجرانی فعال سیاسی با انتشار ویدئویی در صفحه توئیتر خود درباره وضعیت منافقین نوشت: فرد عاقلی در کمپ اشرف ٣ نبود که بگوید: نبایست با پلیس دست به یقه شد!؟

آنهم وقتی پلیس مثل یک لشکرحمله می کند. پلیس های جوان و ورزیده در برابر پیرمردان وپیرزنان دهه شصت و هفتاد عمر. حال برای برخی ازاعضای مجاهدین به حرم تمرد و درگیری با پلیس پرونده تشکیل دادند. آمریکا هم که نیست!