ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 3 تیر 1402 با کاهش 21 ئهزار و 964 تومان به 12 میلیون و391 هزار و525 تومان رسید.

ارزش سهام عدالت امروز | جیب این سهام عدالتی ها پرپول شد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 3 تیر 1402 با کاهش 21 ئهزار و 964 تومان به 12 میلیون و391 هزار و525 تومان رسید.

امروز شنبه (3 تیر 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 10 میلیون 951 هزار و913 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 11281 واحد کاهش در ارتفاع 2.162.611 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 742.963 واحدی قرار گرفته است.

 ارزش معاملات امروز بازار بورس 5416 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7938 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای وبملت،فولاد،فارس،فملی،کچاد،کگل،خودرو صورت گرفت و شاخص های وسپهر، آریا، خاور،شرانل،خدیزل،انتخاب،بپاس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1376

1168

شگویا 1521 49

شاوان 2810 5

دانا 470 45

بنیرو  428 3

رمپنا 1334 143

اخابر 1140 244

کگل 683 107

حکشتی‌ 1667 80

فولاد 558 2520

فولاژ 1826 48

فخوز 371 116

ساراب 3287 9

ورنا 710 3

حپترو 5597 1

کچاد 718 237

وپست 899 16

مارون 19165 49

شپنا  875 416

شتران 518 2600

شبندر 1345 930

بسویچ 437 9

وبملت 492 305

وبصادر 247 1427

خاور 483 420

وتجارت  282 1822

فایرا 871 32

شراز 1724 4

جم 5760 42

فملی 698 1840

سدشت 4741 8

بفجر 2427 38

وتوصا 148 12

 شبریز 1638 41

خساپا 285 36

لکما 203 22

بترانس 294 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (3 تیر 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و391 هزار و525 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1376 2292

شگویا 1521 47

شاوان 2810 4

دانا 470 16

بنیرو  428 3

رمپنا 1334 137

اخابر 1140 239

کگل 683 104

حکشتی‌ 1667 78

فولاد 558 2520

فولاژ 1826 73

فخوز 371 296

ساراب 3287 3

ورنا 710 3

حپترو 5597 1

کچاد 718 181

وپست 899 16

مارون 19165 47

شپنا  875 1008

شتران 518 2090

شبندر 1345 912

بسویچ 437 9

وبملت 492 299

وبصادر 247 1400

خودرو 308 47

وتجارت  282 1788

 فایرا 871 31

شراز 1724 4

جم 5760 41

فملی 698 1473

سدشت 4741 8

بفجر

2427

38

وتوصا 148 12

شبریز 1638 15

خساپا 285 39

لکما 203 22

بترانس 294 3