حمید ابوطالبی، مشاور سیاسی رئیس جمهور سابق با انتشار رشته توئیتی به تحولات روسیه واکنش نشان داد.

توئیت مشاور روحانی درباره تحولات روسیه
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

حمید ابوطالبی، مشاور سیاسی رئیس جمهور سابق با انتشار رشته توئیتی به تحولات روسیه واکنش نشان داد.

حمید ابوطالبی در توئیتی نوشت:

شبه‌کودتای شبه‌نظامیانِ واگنر نشان دادکه این سخن که:

1) «سلاحِ هسته‌ای، امنیت و استحکام سیاسیِ داخلی می‌آورد» سخنی نادرست است؛

۲)شبه‌کودتای شبه‌نظامیان واگنر، و باتلاق اوکراین نشان دادندکه این نکته که: «سلاح هسته‌ای قدرتِ شکست‌ناپذیری و بازدارندگی خلق میکند» ناروا و ناراست است؛

تحولات روسیه وآینده آن می‌نمایاند که:

۳)حاکمیت نظامیان و سلطه شبه نظامیان بر امور کشور، به چه میزان تهدیدکننده است؛ و چرا در غرب، سیاسیون در روند امور و جنگ و صلح تصمیم‌گیر نهایی هستند.

۴)زمانی که مردم درسیاست نادیده گرفته میشوند، هر اتفاقی میتواند به بزرگ‌ترین بحران ملی تبدیل شود؛

در نهایت:

۵)تحولات اخیر و سرنوشت روسیه، «هرچه باشد وهر طرف شکست بخورد»، تاثیرات شگرفی برروندهای جاری سیاست درخود روسیه، منطقه وجهان گذاشته، و حتی کشورهای روس‌محور هم به بازبینی سیاست‌های کلان‌شان خواهندپرداخت. شایدآنچه که یکبار به فروپاشی دیوار برلین انجامید دوباره در حال وقوع باشد.