ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 4 تیر 1402 با کاهش 14 هزار و 711 تومان به 12 میلیون و406 هزار و236 تومان رسید.

سهام عدالتی ها حسابشان را چک کنند | ارزش سهام عدالت امروز 4 تیر 1402
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 4 تیر 1402 با کاهش 14 هزار و 711 تومان به 12 میلیون و406 هزار و236 تومان رسید.

امروز یکشنبه (4 تیر 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 11 میلیون 155 هزار و145 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 27015 واحد افزایش در ارتفاع 2.189.632 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 750.253 واحدی قرار گرفته است.

 ارزش معاملات امروز بازار بورس 6526 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم8034 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای کگل،شپنا،کچاد،شبندر،نوری،تاپیکو،شتران صورت گرفت و شاخص های وسپهر، آریا، شاوان،فجهان،شراز،هرمز و فرابورس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1378

1168

شگویا 1515 49

شاوان 2915 5

دانا 482 45

بنیرو  431 3

رمپنا 1341 143

اخابر 1149 244

کگل 728 107

حکشتی‌ 1659 80

فولاد 565 2520

فولاژ 1823 48

فخوز 373 116

ساراب 3294 9

ورنا 717 3

حپترو 5672 1

کچاد 748 237

وپست 900 16

مارون 19165 49

شپنا  913 416

شتران 539 2600

شبندر 1398 930

بسویچ 438 9

وبملت 478 305

وبصادر 231 1427

خاور 482 420

وتجارت  266 1822

فایرا 872 32

شراز 1790 4

جم 5750 42

فملی 697 1840

سدشت 4748 8

بفجر 2548 38

وتوصا 148 12

 شبریز 1696 41

خساپا 281 36

لکما 197 22

بترانس 296 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (4 تیر 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 12 میلیون و406 هزار و236 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

 

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1378 2292

شگویا 1515 47

شاوان 2915 4

دانا 482 16

بنیرو  431 3

رمپنا 1341 137

اخابر 1149 239

کگل 728 104

حکشتی‌ 1659 78

فولاد 565 2520

فولاژ 1823 73

فخوز 373 296

ساراب 3294 3

ورنا 717 3

حپترو 5672 1

کچاد 748 181

وپست 900 16

مارون 19165 47

شپنا  913 1008

شتران 539 2090

شبندر 1398 912

بسویچ 438 9

وبملت 478 299

وبصادر 231 1400

خودرو 309 47

وتجارت  266 1788

 فایرا 872 31

شراز 1790 4

جم 5750 41

فملی 697 1473

سدشت 4748 8

بفجر

2548

38

وتوصا 148 12

شبریز 1696 15

خساپا 281 39

لکما 197 22

بترانس 296 3