ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 10 تیر 1402 با کاهش 93 هزار و 766 تومان به 11 میلیون و947 هزار و 766 تومان رسید.

ارزش سهام عدالت امروز | واریزی جدید به حساب سهام عدالتی ها
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 10 تیر 1402 با کاهش 93 هزار و 766 تومان به 11 میلیون و947 هزار و 766 تومان رسید.

امروز شنبه (10 تیر 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 10 میلیون 740 هزار و872 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با9490 واحد کاهش در ارتفاع 2.143.920 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 746.963 واحدی قرار گرفته است.

 ارزش معاملات امروز بازار بورس 5184 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7866 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،تاپیکو،نوری،شپنا،شبندر،فملی،شتران صورت گرفت و شاخص های خاور،هرمز،بپاس،وسپهر،فجهان،دی،زاگرس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1343

1168

شگویا 1491 49

شاوان 2780 5

دانا 430 45

بنیرو  479 3

رمپنا 1295 143

اخابر 1082 244

کگل 766 107

حکشتی‌ 1584 80

فولاد 552 2520

فولاژ 1809 48

فخوز 369 116

ساراب 3297 9

ورنا 696 3

حپترو 5968 1

کچاد 765 237

وپست 926 16

مارون 17985 49

شپنا  859 416

شتران 501 2600

شبندر 1302 930

بسویچ 434 9

وبملت 485 305

وبصادر 230 1427

خاور 486 420

وتجارت  247 1822

فایرا 890 32

شراز 1765 4

جم 5678 42

فملی 692 1840

سدشت 4744 8

بفجر 2584 38

وتوصا 148 12

 شبریز 1597 41

خساپا 270 36

لکما 207 22

بترانس 290 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (10 تیر 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و947 هزار و 766 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1343 2292

شگویا 1491 47

شاوان 2780 4

دانا 430 16

بنیرو  479 3

رمپنا 1295 137

اخابر 1082 239

کگل 766 104

حکشتی‌ 1584 78

فولاد 552 2520

فولاژ 1809 73

فخوز 369 296

ساراب 3297 3

ورنا 696 3

حپترو 5968 1

کچاد 765 181

وپست 926 16

مارون 17985 47

شپنا  859 1008

شتران 501 2090

شبندر 1302 912

بسویچ 434 9

وبملت 485 299

وبصادر 230 1400

خودرو 302 47

وتجارت  247 1788

 فایرا 890 31

شراز 1765 4

جم 5678 41

فملی 692 1473

سدشت 4744 8

بفجر

2584

38

وتوصا 148 12

شبریز 1597 15

خساپا 270 39

لکما 213 22

بترانس 290 3