سخنگوی دولت با بیان اینکه انتصاب هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد، گفت: دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده است.

واکنش سخنگوی دولت به رأی دیوان عدالت اداری
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

سخنگوی دولت با بیان اینکه انتصاب هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد، گفت: دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده است.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت روز یکشنبه گفت: قانون و رویه حقوقی بهره‌گیری از ظرفیت اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیر دولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه همیشگی دستگاه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی بوده است.

وی افزود: در همین راستا انتصاب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی بر اساس قانون صورت گرفته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت اقدامات حقوقی لازم را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اعتراض به رأی اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده است و منتظر بررسی نهایی از سوی قوه قضاییه هستیم.