ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 19 تیر 1402 با کاهش 181 هزار و469 تومان به 11 میلیون و948 هزار و558 تومان رسید.

جیب سهام عدالتی ها پرپول شد | ارزش سهام عدالت امروز 19 تیر ماه 1402
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 19 تیر 1402 با کاهش 181 هزار و469 تومان به 11 میلیون و948 هزار و558 تومان رسید.

امروز دوشنبه (19 تیر 1402)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 10 میلیون 860 هزار 783 تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با 17829 واحد کاهش در ارتفاع 2.158.529 و شاخص هم  وزن در ارتفاع 760.009 واحدی قرار گرفته است.

 ارزش معاملات امروز بازار بورس5693 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم7865 هزار میلیارد تومان قرار داد.  

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای میدکو،وبملت،کگل،اخابر،شپنا،فملی،فولاد صورت گرفت و شاخص های وسپهر،آریا،هرمز،خاور،کگهر،ارفع،صبا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس 

1327

1168

شگویا 1626 49

شاوان 2820 5

دانا 512 45

بنیرو  453 3

رمپنا 1377 143

اخابر 1157 244

کگل 680 107

حکشتی‌ 1675 80

فولاد 577 2520

فولاژ 1800 48

فخوز 388 116

ساراب 3593 9

ورنا 679 3

حپترو 5798 1

کچاد 651 237

وپست 909 16

مارون 17765 49

شپنا  856 416

شتران 500 2600

شبندر 1356 930

بسویچ 429 9

وبملت 466 305

وبصادر 227 1427

خاور 460 420

وتجارت  253 1822

فایرا 873 32

شراز 1728 4

جم 5176 42

فملی 724 1840

سدشت 4785 8

بفجر 2517 38

وتوصا 148 12

 شبریز 1581 41

خساپا 282 36

لکما 205 22

بترانس 304 3

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (19 تیر 1402) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 11 میلیون و948 هزار و 558 تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار 

فارس  1327 2292

شگویا 1626 47

شاوان 2820 4

دانا 512 16

بنیرو  453 3

رمپنا 1377 137

اخابر 1157 239

کگل 680 104

حکشتی‌ 1675 78

فولاد 577 2520

فولاژ 1800 73

فخوز 388 296

ساراب 3593 3

ورنا 679 3

حپترو 5798 1

کچاد 651 181

وپست 909 16

مارون 17765 47

شپنا  856 1008

شتران 500 2090

شبندر 1356 912

بسویچ 429 9

وبملت 466 299

وبصادر 227 1400

خودرو 304 47

وتجارت  253 1788

 فایرا 873 31

شراز 1728 4

جم 5176 41

فملی 724 1473

سدشت 4785 8

بفجر

2517

38

وتوصا 148 12

شبریز 1581 15

خساپا 282 39

لکما 205 22

بترانس 304 3